LUE File

? Cách mở file .LUE? Những phần mềm mở file .LUE và sửa file lỗi. Convert N/A LUE file sang định dạng khác.

.LUE File Extension

   
File name LUE File
File Type Norton LiveUpdate Log File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .LUE là file gì?

LUE là Text Files - Norton LiveUpdate Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symantec.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi Norton LiveUpdate, một chương trình mà tải và cài đặt bản cập nhật bảo mật cho phần mềm Symantec; theo dõi các định nghĩa virus và cập nhật khác đã được cài đặt.

What is a LUE file?

Log file created by Norton LiveUpdate, a program that downloads and installs security updates for Symantec software; keeps track of virus definitions and other updates that have been installed.

Cách mở .LUE file

Để mở file .LUE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LUE

File .LUE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *