LUF File

? Cách mở file .LUF? Những phần mềm mở file .LUF và sửa file lỗi. Convert N/A LUF file sang định dạng khác.

.LUF File Extension

   
File name LUF File
File Type Lipikar Uniform Format File
Nhà phát triển Lipikar
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .LUF là file gì?

LUF là Text Files - Lipikar Uniform Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lipikar.

Rich text (RTF) tập tin được lưu bởi Lipikar, một đa ngôn ngữ authoring desktop công cụ cho các phông chữ Windows; tạo ra khi các nội dung của hộp văn bản Lipikar được lưu vào một tập tin.

What is a LUF file?

Rich text (.RTF) file saved by Lipikar, a multi-language desktop authoring tool for Windows fonts; created when the contents of the Lipikar text box are saved to a file.

Cách mở .LUF file

Để mở file .LUF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUF do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .LUF

File .LUF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *