LUT File

? Cách mở file .LUT? Những phần mềm mở file .LUT và sửa file lỗi. Convert Binary LUT file sang định dạng khác.

.LUT File Extension

   
File name LUT File
File Type RadioRA Essentials Project Database
Nhà phát triển Lutron Electronics
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .LUT là file gì?

LUT là Data Files - RadioRA Essentials Project Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lutron Electronics.

Tập tin được tạo ra bởi RadioRA Essentials, một chương trình dùng để thiết lập tổng số hệ thống điều khiển không dây gia đình từ Lutron Điện tử; chứa cấu hình và kiểm soát thông tin cho các thành phần nhiệt và ánh sáng của một ngôi nhà hoặc xây dựng khác; có thể được triển khai tới một hệ thống RadioRA khi hoàn tất.

What is a LUT file?

File created by RadioRA Essentials, a program used to set up wireless total home control systems from Lutron Electronics; contains configuration and control information for the thermostat and lighting components of a house or other building; can be deployed to a RadioRA system when complete.

Cách mở .LUT file

Để mở file .LUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUT do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • djv_view
  • djv_view

Chuyển đổi file .LUT

File .LUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *