LUTX File

? Cách mở file .LUTX? Những phần mềm mở file .LUTX và sửa file lỗi. Convert Binary LUTX file sang định dạng khác.

.LUTX File Extension

   
File name LUTX File
File Type RadioRA 2 Essentials Project Database
Nhà phát triển Lutron Electronics
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .LUTX là file gì?

LUTX là Data Files - RadioRA 2 Essentials Project Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lutron Electronics.

hồ sơ dự án tạo ra bởi RadioRA 2 Essentials, một chương trình được sử dụng để cấu hình tổng hệ thống điều khiển không dây gia đình từ Lutron Điện tử; lưu thông tin cấu hình cho nhiệt độ và điều khiển ánh sáng trong một tòa nhà; có thể được triển khai tới một hệ thống RadioRA 2 khi hoàn tất.

What is a LUTX file?

Project file created by RadioRA 2 Essentials, a program used for configuring wireless total home control systems from Lutron Electronics; saves configuration information for temperature and light control in a building; can be deployed to a RadioRA 2 system when complete.

Cách mở .LUTX file

Để mở file .LUTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUTX do người dùng đóng góp.

  • RadioRA2

Chuyển đổi file .LUTX

File .LUTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *