LUXB File

? Cách mở file .LUXB? Những phần mềm mở file .LUXB và sửa file lỗi. Convert N/A LUXB file sang định dạng khác.

.LUXB File Extension

   
File name LUXB File
File Type Lux Map File
Nhà phát triển Sillysoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LUXB là file gì?

LUXB là Game Files - Lux Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sillysoft.

Bản đồ được sử dụng bởi Lux, một trò chơi máy tính tương tự như rủi ro Ban trò chơi; có thể được bao gồm trong các trò chơi hoặc tạo ra bằng cách sử dụng Lux Map Editor.

What is a LUXB file?

Map used by Lux, a computer game similar to the board game Risk; may be included with the game or created using the Lux Map Editor.

Cách mở .LUXB file

Để mở file .LUXB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LUXB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LUXB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LUXB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LUXB

File .LUXB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *