LVIVT File

? Cách mở file .LVIVT? Những phần mềm mở file .LVIVT và sửa file lỗi. Convert Binary LVIVT file sang định dạng khác.

.LVIVT File Extension

   
File name LVIVT File
File Type Lvivtotoro Encrypted Game File
Nhà phát triển Lvivtotoro
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .LVIVT là file gì?

LVIVT là Encoded Files - Lvivtotoro Encrypted Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lvivtotoro.

trò chơi thực thi mã hóa tạo ra cho các trò chơi được phát triển bởi Livivtotoro; cửa hàng một file .EXE trong một định dạng mã hóa có thể được giải mã sử dụng chương trình decompiler.exe Lvivtotoro của.

What is a LVIVT file?

Encoded game executable created for games developed by Livivtotoro; stores an .EXE file in an encoded format that can be decoded using Lvivtotoro's decompiler.exe program.

Cách mở .LVIVT file

Để mở file .LVIVT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LVIVT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LVIVT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LVIVT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .LVIVT

File .LVIVT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *