LVIX File

? Cách mở file .LVIX? Những phần mềm mở file .LVIX và sửa file lỗi. Convert N/A LVIX file sang định dạng khác.

.LVIX File Extension

   
File name LVIX File
File Type Lightworks Video Index File
Nhà phát triển EditShare
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (16 Bình chọn)

File .LVIX là file gì?

LVIX là Video Files - Lightworks Video Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EditShare.

Tập tin được tạo ra bởi LightWorks, một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa video; chứa video và siêu dữ liệu âm thanh về MP4 và MOV tập tin media được sử dụng bởi LightWorks; tham chiếu bởi LightWorks để tinh chỉnh các công việc chỉnh sửa; tương tự như các tập tin .MXF.

What is a LVIX file?

File created by Lightworks, a program that enables you to edit video; contains video and audio metadata about .MP4 and .MOV media files used by Lightworks; referenced by Lightworks to refine the editing workflow; similar to the .MXF file.

Cách mở .LVIX file

Để mở file .LVIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LVIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LVIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LVIX do người dùng đóng góp.

  • EditShare Lightworks

Chuyển đổi file .LVIX

File .LVIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *