LVL File

? Cách mở file .LVL? Những phần mềm mở file .LVL và sửa file lỗi. Convert N/A LVL file sang định dạng khác.

.LVL File Extension

   
File name LVL File
File Type 1Game Level File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (25 Bình chọn)

File .LVL là file gì?

LVL là Game Files - 1Game Level File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa dữ liệu cấp cho một trò chơi máy tính; có thể bao gồm một bản đồ mức độ, nhân vật, đồ vật, và các dữ liệu khác được sử dụng để tạo ra các mức độ; thường được lưu trong nhóm.

What is a LVL file?

Contains level data for a computer game; may include a level map, characters, objects, and other data that is used to create the level; typically saved in groups.

Cách mở .LVL file

Để mở file .LVL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LVL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LVL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LVL do người dùng đóng góp.

  • Photo Gallery
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GS
  • LevelEditor Application

Chuyển đổi file .LVL

File .LVL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *