LVLX File

? Cách mở file .LVLX? Những phần mềm mở file .LVLX và sửa file lỗi. Convert Text LVLX file sang định dạng khác.

.LVLX File Extension

   
File name LVLX File
File Type Extendable Level File
Nhà phát triển Wohlstand
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .LVLX là file gì?

LVLX là Game Files - Extendable Level File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Wohlstand.

định dạng tập tin được sử dụng bởi mức Engine (PGE) Dự án nền tảng game, một động cơ nguồn trò chơi mở; cửa hàng một hoặc nhiều địa điểm cấp độ, trong đó có thể bao gồm các phần trình độ, điểm chơi bắt đầu, NPC, và cửa ra vào có sẵn trên bản đồ.

What is a LVLX file?

Level file format used by Platform Game Engine (PGE) Project, an open source game engine; stores one or more level locations, which may include level sections, player start points, NPCs, and doors available on the map.

Cách mở .LVLX file

Để mở file .LVLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LVLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LVLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LVLX do người dùng đóng góp.

  • Wohlstand PGE Editor

Chuyển đổi file .LVLX

File .LVLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *