LVW File

? Cách mở file .LVW? Những phần mềm mở file .LVW và sửa file lỗi. Convert Binary LVW file sang định dạng khác.

.LVW File Extension

   
File name LVW File
File Type Livewire Document
Nhà phát triển New Wave Concepts
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (4 Bình chọn)

File .LVW là file gì?

LVW là Data Files - Livewire Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi New Wave Concepts.

hồ sơ thiết kế mạch tạo ra bởi LiveWire, một chương trình dùng để thiết kế và mô phỏng mạch; chứa các linh kiện điện tử và các kết nối bao gồm một thiết kế mạch; cũng lưu vị trí của tất cả các thành phần trên vải thiết kế, đầu vào được sử dụng để mô phỏng mạch, và lưu ý kiến ​​văn bản được viết bởi người sử dụng.

What is a LVW file?

Circuit design file created by Livewire, a program used for designing and simulating circuits; contains the electronic parts and connections that comprise a circuit design; also stores the location of all components on the design canvas, the inputs used for simulating the circuit, and saved text comments written by the user.

Cách mở .LVW file

Để mở file .LVW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LVW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LVW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LVW do người dùng đóng góp.

  • New Wave Concepts Livewire
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Translation Assistant

Chuyển đổi file .LVW

File .LVW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *