LWFN File

? Cách mở file .LWFN? Những phần mềm mở file .LWFN và sửa file lỗi. Convert N/A LWFN file sang định dạng khác.

.LWFN File Extension

   
File name LWFN File
File Type Adobe Type 1 Mac Font File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .LWFN là file gì?

LWFN là Font Files - Adobe Type 1 Mac Font File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Adobe PostScript phông chữ được sử dụng trên nền tảng Macintosh (Mac OS 9.x trở về trước); chứa dữ liệu phác thảo của phông chữ, tương tự như một tập tin .PFB trong Windows; sử dụng kết hợp với một tập tin tài nguyên FOND và dữ liệu bitmap.

What is a LWFN file?

Adobe PostScript font used on the Macintosh platform (Mac OS 9.x and earlier); contains the outline data of the font, similar to a .PFB file in Windows; used in combination with a FOND resource file and bitmap data.

Cách mở .LWFN file

Để mở file .LWFN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LWFN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LWFN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LWFN do người dùng đóng góp.

  • Apple Mac OS Classic

Chuyển đổi file .LWFN

File .LWFN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *