LWS File

? Cách mở file .LWS? Những phần mềm mở file .LWS và sửa file lỗi. Convert N/A LWS file sang định dạng khác.

.LWS File Extension

   
File name LWS File
File Type LightWave 3D Scene File
Nhà phát triển NewTek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .LWS là file gì?

LWS là 3D Image Files - LightWave 3D Scene File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NewTek.

cảnh ba chiều được tạo ra với LightWave 3D, một mô hình 3D, hoạt hình, và chương trình vẽ; bao gồm thông tin về vị trí đối tượng và các phong trào, cũng như máy ảnh và các phong trào của họ.

What is a LWS file?

Three-dimensional scene created with LightWave 3D, a 3D modeling, animation, and rendering program; includes information about object positions and movements, as well as cameras and their movements.

Cách mở .LWS file

Để mở file .LWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LWS do người dùng đóng góp.

  • pmG messiahStudio
  • NewTek LightWave 3D
  • NewTek LightWave 3D
  • 3D Photo Browser
  • 3DBrowser
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LWS

File .LWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *