LWTP File

? Cách mở file .LWTP? Những phần mềm mở file .LWTP và sửa file lỗi. Convert N/A LWTP file sang định dạng khác.

.LWTP File Extension

   
File name LWTP File
File Type LimeWire Theme Pack
Nhà phát triển LimeWire
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LWTP là file gì?

LWTP là Misc Files - LimeWire Theme Pack, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LimeWire.

Chủ đề hoặc da được sử dụng bởi LimeWire, một chương trình P2P chia sẻ tập tin; có thể được sử dụng để tùy biến giao diện và cảm nhận của giao diện của chương trình; để áp dụng một chủ đề LimeWire, chọn View → Apply Skins, và chọn chủ đề bạn muốn áp dụng.

What is a LWTP file?

Theme or skin used by LimeWire, a P2P file-sharing program; can be used to customize the look and feel of the program's interface; to apply a LimeWire theme, select View→Apply Skins, and select the theme you want to apply.

Cách mở .LWTP file

Để mở file .LWTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LWTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LWTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LWTP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LWTP

File .LWTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *