LXSPROJ File

? Cách mở file .LXSPROJ? Những phần mềm mở file .LXSPROJ và sửa file lỗi. Convert XML LXSPROJ file sang định dạng khác.

.LXSPROJ File Extension

   
File name LXSPROJ File
File Type Liquid XML Studio Project File
Nhà phát triển Liquid Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .LXSPROJ là file gì?

LXSPROJ là Developer Files - Liquid XML Studio Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Liquid Technologies.

hồ sơ dự án cho nhà phát triển tạo ra bởi Liquid XML Studio, một môi trường phát triển XML; lưu trong một định dạng XML và lưu trữ các tên dự án, tài liệu tham khảo để các file dự án, và các nhóm tập tin; sử dụng cho các tổ chức mã nguồn cho các dự án XML.

What is a LXSPROJ file?

Developer project file created by Liquid XML Studio, an XML development environment; saved in an XML format and stores the project name, references to project files, and file groups; used for organizing source code for XML projects.

Cách mở .LXSPROJ file

Để mở file .LXSPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LXSPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LXSPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LXSPROJ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .LXSPROJ

File .LXSPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *