LY File

? Cách mở file .LY? Những phần mềm mở file .LY và sửa file lỗi. Convert N/A LY file sang định dạng khác.

.LY File Extension

   
File name LY File
File Type LilyPond File
Nhà phát triển GNU
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .LY là file gì?

LY là Data Files - LilyPond File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GNU.

tập tin đầu vào cho LilyPond, một chương trình tạo điểm âm nhạc; chứa thông tin tiêu đề, chẳng hạn như tiêu đề và soạn nhạc, tiếp theo là một hoặc điểm số âm nhạc hơn; điểm mỗi bao gồm các khóa của âm nhạc, thời gian, và quan trọng, tiếp theo là một danh sách các ghi chú và thời gian lưu ý.

What is a LY file?

Input file for LilyPond, a musical score creation program; contains header information, such as the title and composer, followed by one or more musical scores; each score includes the clef, time, and key, followed by a list of notes and note durations.

Cách mở .LY file

Để mở file .LY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LY do người dùng đóng góp.

  • GNU LilyPond
  • Singular
  • Singular
  • sakura editor

Chuyển đổi file .LY

File .LY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *