LYC File

? Cách mở file .LYC? Những phần mềm mở file .LYC và sửa file lỗi. Convert Binary LYC file sang định dạng khác.

.LYC File Extension

   
File name LYC File
File Type bestIMAGE Compressed Design File
Nhà phát triển Stork Prints
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .LYC là file gì?

LYC là CAD Files - bestIMAGE Compressed Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Stork Prints.

Nén tập tin thiết kế CAD tạo ra bởi phần mềm bestIMAGE dệt và khắc thiết kế; cửa hàng một phiên bản nén cao của một thiết kế bestIMAGE .LYR và có thể lossless hay lossy; được sử dụng để gửi thiết kế cho in ấn số lượng lớn hoặc khắc.

What is a LYC file?

Compressed CAD design file created by bestIMAGE textile and engraving design software; stores a highly compressed version of a bestIMAGE .LYR design and may be lossless or lossy; used for submitting designs for bulk printing or engraving.

Cách mở .LYC file

Để mở file .LYC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LYC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LYC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LYC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LYC

File .LYC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *