LYR File

? Cách mở file .LYR? Những phần mềm mở file .LYR và sửa file lỗi. Convert N/A LYR file sang định dạng khác.

.LYR File Extension

   
File name LYR File
File Type 1ArcView Layer File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (9 Bình chọn)

File .LYR là file gì?

LYR là Misc Files - 1ArcView Layer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

Chứa thông tin có sẵn trong các thuộc tính lớp ArcView của hộp thoại; có thể bao gồm các biểu tượng, cài đặt màn hình, chi tiết bảng tham gia, truy vấn định nghĩa, tính chất ghi nhãn, và thuộc tính hiển thị chú thích.

What is a LYR file?

Contains information available in ArcView's layer properties dialog box; may include symbols, display settings, joined table details, definition queries, labeling properties, and annotation display properties.

Cách mở .LYR file

Để mở file .LYR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LYR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LYR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LYR do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Project Dogwaffle Howler
  • Project Dogwaffle Howler
  • PowerX PD Pro Digital Painter
  • PD pro
  • MARPLOT
  • MARPLOT

Chuyển đổi file .LYR

File .LYR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *