LYT File

? Cách mở file .LYT? Những phần mềm mở file .LYT và sửa file lỗi. Convert N/A LYT file sang định dạng khác.

.LYT File Extension

   
File name LYT File
File Type 1Adminsoft Document Layout File
Nhà phát triển Adminsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .LYT là file gì?

LYT là Data Files - 1Adminsoft Document Layout File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adminsoft.

bố trí tài liệu đã xuất bởi Adminsoft, một miễn phí "kép" Hệ thống kế toán; sử dụng để lưu và trao đổi tài liệu tài chính với những người dùng khác; ví dụ bao gồm khách hàng hoá đơn bán hàng, sao kê tài khoản, báo giá bán hàng, và đơn đặt hàng.

What is a LYT file?

Document layout exported by Adminsoft, a free "double entry" accounting system; used for saving and exchanging financial documents with other users; examples include customer sales invoices, account statements, sales quotes, and purchase orders.

Cách mở .LYT file

Để mở file .LYT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LYT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LYT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LYT do người dùng đóng góp.

  • Adminsoft
  • Photo Explosion Project Studio
  • Photo Explosion Project Studio
  • HostExplorer
  • Hallmark Card Studio
  • Print Artist Platinum
  • Print Artist Platinum

Chuyển đổi file .LYT

File .LYT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *