LYX File

? Cách mở file .LYX? Những phần mềm mở file .LYX và sửa file lỗi. Convert N/A LYX file sang định dạng khác.

.LYX File Extension

   
File name LYX File
File Type LyX Document
Nhà phát triển LyX
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .LYX là file gì?

LYX là Text Files - LyX Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LyX.

Tài liệu tạo ra với LyX - Các tài liệu xử lý; được thiết kế để khuyến khích viết dựa trên cấu trúc của tài liệu, không xuất hiện của nó; định dạng sử dụng công cụ TeX.

What is a LYX file?

Document created with LyX - The Document Processor; designed to encourage writing based on the structure of the document, not its appearance; formatted using the TeX typesetting engine.

Cách mở .LYX file

Để mở file .LYX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LYX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LYX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LYX do người dùng đóng góp.

  • LyX/Mac
  • Lyx
  • Lyx
  • Lingoversity
  • Launcher for LyX

Chuyển đổi file .LYX

File .LYX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *