LZ File

? Cách mở file .LZ? Những phần mềm mở file .LZ và sửa file lỗi. Convert N/A LZ file sang định dạng khác.

.LZ File Extension

   
File name LZ File
File Type Lzip Compressed File
Nhà phát triển Lzip
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .LZ là file gì?

LZ là Compressed Files - Lzip Compressed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lzip.

lưu trữ tập tin nén với Lzip, một máy nén lossless dữ liệu dựa trên LZMA (Lempel-Ziv-Markov chuỗi) thuật toán; hỗ trợ tỷ lệ nén cao hơn so với bzip2 và bao gồm một 32-bit CRC checksum để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin.

What is a LZ file?

File archive compressed with Lzip, a lossless data compressor based on the LZMA (Lempel-Ziv-Markov chain) algorithm; supports higher compression ratios than bzip2 and includes a 32-bit CRC checksum for checking the integrity of the file.

Cách mở .LZ file

Để mở file .LZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LZ do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Bandizip
  • Bandizip
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LZ

File .LZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *