LZO File

? Cách mở file .LZO? Những phần mềm mở file .LZO và sửa file lỗi. Convert N/A LZO file sang định dạng khác.

.LZO File Extension

   
File name LZO File
File Type LZO Compressed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .LZO là file gì?

LZO là Compressed Files - LZO Compressed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin tài liệu nén với lzop, một tiện ích nén dựa trên các thư viện nén dữ liệu LZO (Lempel-Ziv-Oberhume); tương tự sang định dạng .GZIP, nhưng cho phép tỷ lệ nén cao hơn và tốc độ nén cao hơn.

What is a LZO file?

File archive compressed with lzop, a compression utility based on the LZO (Lempel-Ziv-Oberhume) data compression library; similar to the .GZIP format, but allows for greater compression ratios and higher decompression speeds.

Cách mở .LZO file

Để mở file .LZO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LZO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LZO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LZO do người dùng đóng góp.

  • WinCDEmu
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Universal Extractor
  • HP Library & Tape Tools

Chuyển đổi file .LZO

File .LZO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *