M12 File

? Cách mở file .M12? Những phần mềm mở file .M12 và sửa file lỗi. Convert Binary M12 file sang định dạng khác.

.M12 File Extension

   
File name M12 File
File Type Schiller medilog ECG Raw Data File
Nhà phát triển Schiller
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .M12 là file gì?

M12 là Data Files - Schiller medilog ECG Raw Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Schiller.

Tập tin được tạo ra bởi một Schiller medilog ECG (Điện tim) thiết bị, được sử dụng để đo nhịp tim; lưu đầu ra liệu từ thiết bị khi nó được nối với một chủ đề con người; có thể được phân tích trong phần mềm đi kèm DARWIN medilog.

What is a M12 file?

File created by a Schiller medilog ECG (Electrocardiography) device, which is used to measure heartbeats; saves the raw output from the device when it's hooked up to a human subject; can be analyzed in the accompanying medilog DARWIN software.

Cách mở .M12 file

Để mở file .M12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M12 do người dùng đóng góp.

  • Schiller medilog DARWIN
  • WISO Steuer-Sparbuch
  • WISO Steuer-Sparbuch
  • SpeedyPC Pro

Chuyển đổi file .M12

File .M12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *