MAG File

? Cách mở file .MAG? Những phần mềm mở file .MAG và sửa file lỗi. Convert Binary MAG file sang định dạng khác.

.MAG File Extension

   
File name MAG File
File Type 1Access Diagram Shortcut File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MAG là file gì?

MAG là Misc Files - 1Access Diagram Shortcut File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Shortcut được tạo ra bởi Microsoft Access, một RDBMS máy tính để bàn (Cơ sở dữ liệu quan hệ Hệ thống quản lý) ứng dụng; cửa hàng một phím tắt để một sơ đồ hoặc biểu đồ được tạo ra sử dụng một cơ sở dữ liệu truy cập; sử dụng cho sơ đồ tải trong Access mà không cần phải mở các tập tin cơ sở dữ liệu.

What is a MAG file?

Shortcut created by Microsoft Access, a desktop RDBMS (Relational Database Management System) application; stores a shortcut to a diagram or chart created using an Access database; used for loading diagrams in Access without first having to open the database file.

Cách mở .MAG file

Để mở file .MAG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • MAGNETICS Application
  • Access
  • Access

Chuyển đổi file .MAG

File .MAG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *