MAKERBOT File

? Cách mở file .MAKERBOT? Những phần mềm mở file .MAKERBOT và sửa file lỗi. Convert N/A MAKERBOT file sang định dạng khác.

.MAKERBOT File Extension

   
File name MAKERBOT File
File Type MakerBot Print File
Nhà phát triển MakerBot Industries
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .MAKERBOT là file gì?

MAKERBOT là 3D Image Files - MakerBot Print File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakerBot Industries.

định dạng tập tin máy in 3D sử dụng bởi MakerBot Replicator, một máy tính để bàn máy in 3D; chứa mô hình 3D in hướng dẫn cho một máy tính để bàn MakerBot máy in 3D.

What is a MAKERBOT file?

3D printer file format used by MakerBot Replicator, a desktop 3D printer; contains 3D model printing instructions for a MakerBot desktop 3D printer.

Cách mở .MAKERBOT file

Để mở file .MAKERBOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAKERBOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAKERBOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAKERBOT do người dùng đóng góp.

  • MakerBot Replicator

Chuyển đổi file .MAKERBOT

File .MAKERBOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *