MAKO File

? Cách mở file .MAKO? Những phần mềm mở file .MAKO và sửa file lỗi. Convert N/A MAKO file sang định dạng khác.

.MAKO File Extension

   
File name MAKO File
File Type Mako Template
Nhà phát triển Mako
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .MAKO là file gì?

MAKO là Developer Files - Mako Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mako.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi Mako, một mẫu động cơ Python; có thể chứa cả văn bản và báo cáo viết bằng ngôn ngữ Mako; biên dịch vào một mô-đun Python, có thể được viện dẫn trong một chương trình Python để ra một mẫu điền; thường được sử dụng cho các trang web tự động tạo ra.

What is a MAKO file?

Developer file used by Mako, a Python template engine; may contain both text and statements written in the Mako language; compiled into a Python module, which can be invoked in a Python program to output a filled template; most often used for auto-generating Web pages.

Cách mở .MAKO file

Để mở file .MAKO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAKO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAKO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAKO do người dùng đóng góp.

  • Mako

Chuyển đổi file .MAKO

File .MAKO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *