MAL File

? Cách mở file .MAL? Những phần mềm mở file .MAL và sửa file lỗi. Convert Text MAL file sang định dạng khác.

.MAL File Extension

   
File name MAL File
File Type MadAppLauncher Configuration File
Nhà phát triển MadAppLauncher
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (11 Bình chọn)

File .MAL là file gì?

MAL là Settings Files - MadAppLauncher Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MadAppLauncher.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi MadAppLauncher, một chương trình Windows dùng để tung ra các ứng dụng Windows; quy định cụ thể các ứng dụng để hiển thị trên giao diện cũng như các phím tắt phím tắt cho tung ra mỗi ứng dụng.

What is a MAL file?

Configuration file used by MadAppLauncher, a Windows program used for launching Windows applications; specifies the applications to display on the interface as well as the keystroke shortcuts for launching each application.

Cách mở .MAL file

Để mở file .MAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAL do người dùng đóng góp.

  • MadAppLauncher
  • Torrent
  • Torrent
  • MadAppLauncher
  • Model Maker
  • MAESTLite
  • MAESTLite

Chuyển đổi file .MAL

File .MAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *