MAM File

? Cách mở file .MAM? Những phần mềm mở file .MAM và sửa file lỗi. Convert N/A MAM file sang định dạng khác.

.MAM File Extension

   
File name MAM File
File Type Microsoft Access Macro
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .MAM là file gì?

MAM là Executable Files - Microsoft Access Macro, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Macro có thể thực hiện một hoặc nhiều lệnh trong Microsoft Access.

What is a MAM file?

Macro that can execute one or more commands in Microsoft Access.

Cách mở .MAM file

Để mở file .MAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • Access

Chuyển đổi file .MAM

File .MAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *