MANIFEST File

? Cách mở file .MANIFEST? Những phần mềm mở file .MANIFEST và sửa file lỗi. Convert XML MANIFEST file sang định dạng khác.

.MANIFEST File Extension

   
File name MANIFEST File
File Type 1Windows Application Manifest File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.1 ★ (123 Bình chọn)

File .MANIFEST là file gì?

MANIFEST là System Files - 1Windows Application Manifest File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin MANIFEST là một tài liệu XML mô tả các nội dung biểu hiện, hoặc gói, của một ứng dụng phần mềm Windows. Nó được sử dụng bởi các công nghệ Windows khác nhau để cấu hình và triển khai các phần mềm, bao gồm ClickOnce và Common Language Runtime (CLR). file MANIFEST thường thấy với các hợp chất tập tin mở rộng ".exe.manifest".

What is a MANIFEST file?

A MANIFEST file is an XML document that describes the manifest, or package contents, of a Windows software application. It is used by various Windows technologies for configuring and deploying software, including ClickOnce and the Common Language Runtime (CLR). MANIFEST files are often seen with the compound ".exe.manifest" file extension.

Cách mở .MANIFEST file

Để mở file .MANIFEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MANIFEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MANIFEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MANIFEST do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft ClickOnce
  • Heaventools Application Manifest Wizard
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .MANIFEST

File .MANIFEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *