MANM File

? Cách mở file .MANM? Những phần mềm mở file .MANM và sửa file lỗi. Convert Binary MANM file sang định dạng khác.

.MANM File Extension

   
File name MANM File
File Type Vietcong Game Data File
Nhà phát triển Pterodon
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .MANM là file gì?

MANM là Game Files - Vietcong Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pterodon.

Trò chơi tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Việt Cộng, một first-person shooter (FPS) trò chơi thiết lập trong Chiến tranh Việt Nam; chứa phong trào kịch bản cho hành động trong game, chẳng hạn như ném một quả lựu đạn hoặc tải lại vũ khí; sử dụng để lưu trữ hình ảnh động trò chơi.

What is a MANM file?

Game data file used by Vietcong, a first-person shooter (FPS) game set during the Vietnam War; contains scripted movements for actions in the game, such as throwing a grenade or reloading a weapon; used for storing game animations.

Cách mở .MANM file

Để mở file .MANM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MANM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MANM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MANM do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MANM

File .MANM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *