MAP File

? Cách mở file .MAP? Những phần mềm mở file .MAP và sửa file lỗi. Convert Text MAP file sang định dạng khác.

.MAP File Extension

   
File name MAP File
File Type 1Quake Engine Map File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (158 Bình chọn)

File .MAP là file gì?

MAP là Game Files - 1Quake Engine Map File, dưới định dạng Text được phát triển bởi id Software.

Một tập tin MAP là một bản đồ trò chơi được tạo ra cho các trò chơi phát triển với một trong các công cụ Quake. Nó được lưu trong một định dạng dựa trên văn bản của con người có thể đọc được. file MAP là uncompiled nhưng có thể được biên dịch vào một .BSP tập tin bản đồ nhị phân để sử dụng trong các trò chơi như Half-Life, Quake, Quake 2, và Quake 3.

What is a MAP file?

A MAP file is a game map created for games developed with one of the Quake engines. It is saved in a human-readable text-based format. MAP files are uncompiled but can be compiled into a .BSP binary map file for use in games such as Half-Life, Quake, Quake 2, and Quake 3.

Cách mở .MAP file

Để mở file .MAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAP do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Valve Hammer Editor
  • Valve Hammer Editor
  • Torque Constructor
  • id Software GtkRadiant
  • QuArK
  • QuArK
  • Q3Map2
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .MAP

File .MAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *