MAP16 File

? Cách mở file .MAP16? Những phần mềm mở file .MAP16 và sửa file lỗi. Convert N/A MAP16 file sang định dạng khác.

.MAP16 File Extension

   
File name MAP16 File
File Type Map16 Tile File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MAP16 là file gì?

MAP16 là Game Files - Map16 Tile File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một MAP16 chứa gạch đồ họa dùng để bù đắp nền và foreground của một cấp độ trong game Super Nintendo Entertainment System (SNES) Super Mario thế giới (SMW). Nó lưu trữ một bộ sưu tập của 256 gạch đồ họa tổ chức thành một mạng lưới 16x16. file MAP16 thường được tạo ra và mở bằng âm lịch Magic, một biên tập viên trò chơi SMW.

What is a MAP16 file?

A MAP16 file contains graphic tiles used to make up the background and foreground of a level in the Super Nintendo Entertainment System (SNES) Super Mario World (SMW) game. It stores a collection of 256 graphic tiles organized into a 16x16 grid. MAP16 files are typically created and opened using Lunar Magic, an SMW game editor.

Cách mở .MAP16 file

Để mở file .MAP16 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAP16 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAP16

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAP16 do người dùng đóng góp.

  • Lunar Magic

Chuyển đổi file .MAP16

File .MAP16 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *