MAPSDATA File

? Cách mở file .MAPSDATA? Những phần mềm mở file .MAPSDATA và sửa file lỗi. Convert N/A MAPSDATA file sang định dạng khác.

.MAPSDATA File Extension

   
File name MAPSDATA File
File Type iOS Maps Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .MAPSDATA là file gì?

MAPSDATA là Data Files - iOS Maps Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Tập tin được sử dụng bởi phần mềm bản đồ và hướng dẫn trên hệ điều hành di động iOS của Apple; tiết kiệm dữ liệu bản đồ du lịch như hướng dẫn và lịch sử du lịch; tham chiếu bởi iOS và không có nghĩa là để được mở hoặc chỉnh sửa bằng tay bởi người sử dụng.

What is a MAPSDATA file?

File used by the mapping and directions software on Apple's iOS mobile operating system; saves map travel data such as directions and travel history; referenced by iOS and not meant to be opened or edited manually by users.

Cách mở .MAPSDATA file

Để mở file .MAPSDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAPSDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAPSDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAPSDATA do người dùng đóng góp.

  • Apple iOS

Chuyển đổi file .MAPSDATA

File .MAPSDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *