MAQ File

? Cách mở file .MAQ? Những phần mềm mở file .MAQ và sửa file lỗi. Convert N/A MAQ file sang định dạng khác.

.MAQ File Extension

   
File name MAQ File
File Type Microsoft Access Query
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MAQ là file gì?

MAQ là Database Files - Microsoft Access Query, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin shortcut được tạo ra bởi Microsoft Access, một máy tính để bàn chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ; chứa một phím tắt để một truy vấn SQL được tạo ra trong phần mềm; có thể nhấn đúp chuột để truy cập mở và chạy các truy vấn; thường được lưu vào máy tính để bàn.

What is a MAQ file?

Shortcut file created by Microsoft Access, a desktop relational database program; contains a shortcut to an SQL query created in the software; can be double-clicked to open Access and run the query; often saved to the desktop.

Cách mở .MAQ file

Để mở file .MAQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAQ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • Access

Chuyển đổi file .MAQ

File .MAQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *