MAR File

? Cách mở file .MAR? Những phần mềm mở file .MAR và sửa file lỗi. Convert Binary MAR file sang định dạng khác.

.MAR File Extension

   
File name MAR File
File Type 1Mozilla Archive
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (12 Bình chọn)

File .MAR là file gì?

MAR là Misc Files - 1Mozilla Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mozilla.

Ứng dụng cập nhật tập tin được sử dụng bởi các chương trình Mozilla như Firefox, Thunderbird, và SeaMonkey; chứa các tệp cập nhật chương trình lên phiên bản mới; chạy bởi các chương trình cập nhật của Mozilla (update.exe trong Windows), được bao gồm với cài đặt phần mềm Mozilla; lưu trữ trong một định dạng file tùy chỉnh, nhưng Mozilla đã làm cho đặc điểm kỹ thuật công khai có sẵn.

What is a MAR file?

Application update file used by Mozilla programs such as Firefox, Thunderbird, and SeaMonkey; contains files that update the program to a new version; run by the Mozilla update program (update.exe in Windows), which is included with Mozilla software installations; stored in a custom file format, but Mozilla has made the specification publically available.

Cách mở .MAR file

Để mở file .MAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAR do người dùng đóng góp.

  • Mozilla SeaMonkey
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Thunderbird
  • WAY Pro
  • Access
  • Access

Chuyển đổi file .MAR

File .MAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *