MARKDN File

? Cách mở file .MARKDN? Những phần mềm mở file .MARKDN và sửa file lỗi. Convert Text MARKDN file sang định dạng khác.

.MARKDN File Extension

   
File name MARKDN File
File Type Markdown File
Nhà phát triển John Gruber
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .MARKDN là file gì?

MARKDN là Developer Files - Markdown File, dưới định dạng Text được phát triển bởi John Gruber.

tập tin tài liệu văn bản được tạo ra sử dụng ngôn ngữ đánh dấu Markdown; có thể được đặt tên README.markdn và thường chứa readme cho một dự án phát triển phần mềm; sử dụng đánh dấu văn bản đơn giản có thể được sử dụng để làm cho tài liệu với định dạng (ví dụ, đậm, vết lõm, tiêu đề, vv).

What is a MARKDN file?

Text documentation file created using the Markdown markup language; may be named README.markdn and often contains the readme for a software development project; uses plain text markups that can be used to render the documentation with formatting (e.g., bold, indentations, headers, etc.).

Cách mở .MARKDN file

Để mở file .MARKDN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MARKDN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MARKDN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MARKDN do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .MARKDN

File .MARKDN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *