MARSHAL File

? Cách mở file .MARSHAL? Những phần mềm mở file .MARSHAL và sửa file lỗi. Convert XML MARSHAL file sang định dạng khác.

.MARSHAL File Extension

   
File name MARSHAL File
File Type Marshal Data Migration Model File
Nhà phát triển RISE to Bloome Software
Phân loại Database Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MARSHAL là file gì?

MARSHAL là Database Files - Marshal Data Migration Model File, dưới định dạng XML được phát triển bởi RISE to Bloome Software.

tập mô hình dữ liệu được tạo ra bởi Marshal Editor, một công cụ dùng để di chuyển, tích hợp và lưu trữ dữ liệu; chứa một đặc tả XML cho các bộ dữ liệu đã được nhập khẩu hoặc xuất khẩu; sử dụng để lưu trữ các thiết lập di chuyển dữ liệu giữa nhiều cơ sở dữ liệu; cũng được sử dụng để thực hiện các công việc theo lịch trình với công cụ Marshal Archiver.

What is a MARSHAL file?

Data model file created by Marshal Editor, a tool used for migrating, integrating, and archiving data; contains an XML specification for data sets that have been imported or exported; used for storing data migration settings between multiple databases; also used for executing scheduled jobs with the Marshal Archiver tool.

Cách mở .MARSHAL file

Để mở file .MARSHAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MARSHAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MARSHAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MARSHAL do người dùng đóng góp.

  • RISE to Bloome Marshal Archiver
  • RISE to Bloome Marshal Editor
  • RISE to Bloome Marshal Editor
  • RISE to Bloome Marshal SQLUtility

Chuyển đổi file .MARSHAL

File .MARSHAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *