MART File

? Cách mở file .MART? Những phần mềm mở file .MART và sửa file lỗi. Convert Binary MART file sang định dạng khác.

.MART File Extension

   
File name MART File
File Type MartView eBook File
Nhà phát triển MartView
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MART là file gì?

MART là eBook Files - MartView eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MartView.

E-xuất bản tập tin được sử dụng bởi MartView, một chương trình miễn phí dùng để đọc eMagazines và eBooks; bao gồm cuốn sách hoặc tạp chí trang và thông tin pagination; sử dụng để tải về và đọc e-ấn trong người đọc MartView.

What is a MART file?

E-publication file used by MartView, a free program used for reading eMagazines and eBooks; includes book or magazine pages and pagination information; used for downloading and reading e-publications in the MartView reader.

Cách mở .MART file

Để mở file .MART click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MART bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MART

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MART do người dùng đóng góp.

  • MartView
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MART

File .MART có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *