MASK File

? Cách mở file .MASK? Những phần mềm mở file .MASK và sửa file lỗi. Convert N/A MASK file sang định dạng khác.

.MASK File Extension

   
File name MASK File
File Type SpeedGrade Color Mask File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .MASK là file gì?

MASK là Settings Files - SpeedGrade Color Mask File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Màu phân loại mặt nạ được sử dụng bởi SpeedGrade, một chương trình được sử dụng để điều chỉnh màu sắc trong sản xuất video; tiết kiệm một hình dạng có thể được sử dụng để che giấu điều chỉnh màu sắc bên trong hoặc bên ngoài khu vực hình dạng; cho phép lớp màu được áp dụng một cách chọn lọc để một cảnh hoặc clip.

What is a MASK file?

Color grading mask used by SpeedGrade, a program used for making color adjustments during video production; saves a shape that can be used to mask color adjustments inside or outside the shape region; allows color grades to be applied selectively to a scene or clip.

Cách mở .MASK file

Để mở file .MASK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MASK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MASK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MASK do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Kids Mask Factory
  • GIMP

Chuyển đổi file .MASK

File .MASK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *