MASSEFFECTSAVE File

? Cách mở file .MASSEFFECTSAVE? Những phần mềm mở file .MASSEFFECTSAVE và sửa file lỗi. Convert Zip MASSEFFECTSAVE file sang định dạng khác.

.MASSEFFECTSAVE File Extension

   
File name MASSEFFECTSAVE File
File Type Mass Effect Saved Game
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .MASSEFFECTSAVE là file gì?

MASSEFFECTSAVE là Game Files - Mass Effect Saved Game, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Electronic Arts.

Lưu tập tin trò chơi được tạo ra bởi Mass Effect, một khoa học viễn tưởng vai trò-chơi trò chơi (RPG), nơi người chơi hoàn thành nhiệm vụ như một thuyền trưởng tàu vũ trụ; chứa một trạng thái trò chơi lưu được lưu trữ như là một gói Zip; sử dụng để lưu và tải trong game tiến bộ; lưu vào BioWare Mass Effect Save thư mục cài đặt Mass Effect.

What is a MASSEFFECTSAVE file?

Saved game file created by Mass Effect, a sci-fi role-playing game (RPG) where players complete missions as a starship captain; contains a saved game state stored as a Zip package; used to save and load in-game progress; saved to the BioWareMass EffectSave directory of a Mass Effect installation.

Cách mở .MASSEFFECTSAVE file

Để mở file .MASSEFFECTSAVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MASSEFFECTSAVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MASSEFFECTSAVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MASSEFFECTSAVE do người dùng đóng góp.

  • Gibbed's Mass Effect 2 Save Editor
  • Electronic Arts Mass Effect
  • Electronic Arts Mass Effect
  • Electronic Arts Mass Effect 2

Chuyển đổi file .MASSEFFECTSAVE

File .MASSEFFECTSAVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *