MATERIAL File

? Cách mở file .MATERIAL? Những phần mềm mở file .MATERIAL và sửa file lỗi. Convert Text MATERIAL file sang định dạng khác.

.MATERIAL File Extension

   
File name MATERIAL File
File Type Rigs of Rods Texture Reference File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MATERIAL là file gì?

MATERIAL là Settings Files - Rigs of Rods Texture Reference File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi Rigs của Rods, một chiếc xe tải mã nguồn mở, xe hơi, máy bay, và mô phỏng thuyền; chứa các hướng dẫn lồng nhau và thuộc tính mà tham khảo một mô hình 3D đặc biệt, chẳng hạn như một chiếc xe tải, vào một tập tin kết cấu; quy định cụ thể textures được khai báo trong một file .TRUCK tương ứng.

What is a MATERIAL file?

File used by Rigs of Rods, an open source truck, car, airplane, and boat simulator; contains nested instructions and properties that reference a particular 3D model, such as a truck, to a texture file; specifies textures that are declared in a corresponding .TRUCK file.

Cách mở .MATERIAL file

Để mở file .MATERIAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MATERIAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MATERIAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MATERIAL do người dùng đóng góp.

  • Rigs of Rods
  • Application UserMaterialViewer
  • Application UserMaterialViewer

Chuyển đổi file .MATERIAL

File .MATERIAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *