MATO File

? Cách mở file .MATO? Những phần mềm mở file .MATO và sửa file lỗi. Convert N/A MATO file sang định dạng khác.

.MATO File Extension

   
File name MATO File
File Type Atomic Combat Saved Game
Nhà phát triển Mojiferous Industries
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .MATO là file gì?

MATO là Game Files - Atomic Combat Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mojiferous Industries.

Trò chơi được lưu bởi Atomic Combat, một chiến lược quân sự / trò chơi đoán tương tự như Battleship; lưu tiến bộ của học trò rằng gameplay có thể được nối lại sau một thời gian.

What is a MATO file?

Game saved by Atomic Combat, a military strategy/guessing game similar to Battleship; saves game progress so that the gameplay can be resumed at a later time.

Cách mở .MATO file

Để mở file .MATO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MATO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MATO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MATO do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MATO

File .MATO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *