MBB File

? Cách mở file .MBB? Những phần mềm mở file .MBB và sửa file lỗi. Convert Binary MBB file sang định dạng khác.

.MBB File Extension

   
File name MBB File
File Type 1Kodak EasyShare Data File
Nhà phát triển Kodak
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (10 Bình chọn)

File .MBB là file gì?

MBB là Misc Files - 1Kodak EasyShare Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kodak.

Tệp được tạo bởi Kodak EasyShare, một ứng dụng dùng để sắp xếp và chia sẻ hình ảnh kỹ thuật số; chứa thông tin được sử dụng bởi các chương trình để tạo catalog hình ảnh; luôn sử dụng tên ebsk.mbb, và nằm với một tập tin gọi là ebsk.mb. liên quan

What is a MBB file?

File generated by Kodak EasyShare, an application used to organize and share digital photos; contains information used by the program for creating picture catalogs; always uses the name ebsk.mbb, and is located with another related file called ebsk.mb.

Cách mở .MBB file

Để mở file .MBB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBB do người dùng đóng góp.

  • Kodak EasyShare
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ACDSee
  • Showbiz Budgeting

Chuyển đổi file .MBB

File .MBB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *