MBBK File

? Cách mở file .MBBK? Những phần mềm mở file .MBBK và sửa file lỗi. Convert N/A MBBK file sang định dạng khác.

.MBBK File Extension

   
File name MBBK File
File Type ManaBook Book Kit File
Nhà phát triển ManaBook Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .MBBK là file gì?

MBBK là Page Layout Files - ManaBook Book Kit File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ManaBook Software.

Tập tin được tạo ra bởi ManaBook, một Microsoft Word add-in sử dụng để kết hợp nhiều tài liệu Word thành một "cuốn sách" duy nhất; chứa một mẫu, hoặc "kit", cho phép người dùng tạo các tài liệu cuốn sách mới mà sử dụng cách bố trí cùng một trang; sử dụng để quản lý nhiều tài liệu thông qua một giao diện duy nhất.

What is a MBBK file?

File created by ManaBook, a Microsoft Word add-in used to combine multiple Word documents into a single "book"; contains a template, or "kit", that allows users to create new book documents that use the same page layout; used for managing many documents through a single interface.

Cách mở .MBBK file

Để mở file .MBBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBBK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MBBK

File .MBBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *