MBD File

? Cách mở file .MBD? Những phần mềm mở file .MBD và sửa file lỗi. Convert Binary MBD file sang định dạng khác.

.MBD File Extension

   
File name MBD File
File Type Multimedia Builder Project File
Nhà phát triển MediaChance
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MBD là file gì?

MBD là Data Files - Multimedia Builder Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MediaChance.

Tập tin được tạo ra bởi Multimedia Builder (MMB), một chương trình dùng để tạo ra phía trước đầu cho các ứng dụng và trò chơi đĩa CD; các cửa hàng thiết kế giao diện người dùng cũng như các chức năng của chương trình; sử dụng cho các giao diện autorun đĩa CD cũng như cho các trò chơi nhỏ và đa phương tiện phát lại các ứng dụng.

What is a MBD file?

File created by Multimedia Builder (MMB), a program used to create front-ends for application and game CDs; stores the user interface design as well as the program functions; used for autorun CD interfaces as well as for small games and multimedia playback applications.

Cách mở .MBD file

Để mở file .MBD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBD do người dùng đóng góp.

  • MediaChance Multimedia Builder
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • MARKETbuilder Application
  • Multimedia Builder
  • Multimedia Builder

Chuyển đổi file .MBD

File .MBD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *