MBF File

? Cách mở file .MBF? Những phần mềm mở file .MBF và sửa file lỗi. Convert Binary MBF file sang định dạng khác.

.MBF File Extension

   
File name MBF File
File Type Microsoft Money Backup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .MBF là file gì?

MBF là Backup Files - Microsoft Money Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Microsoft Money, một chương trình dùng để theo dõi tài chính cá nhân và doanh nghiệp có liên quan; chứa một bản sao lưu của một tập tin .MNY trong hai định dạng nén hoặc không nén; được sử dụng để nén và sao lưu các tập tin MNY lớn thành một kho lưu trữ; có thể được chuyển đổi sang file .QIF với phần mềm Microsoft Money.

What is a MBF file?

Backup file created by Microsoft Money, a program used to track personal and business-related finances; contains a backup of an .MNY file in either compressed or uncompressed format; used for compressing and backing up large MNY files into an archive; can be converted to .QIF files with the Microsoft Money software.

Cách mở .MBF file

Để mở file .MBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Money
  • IZArc
  • IZArc
  • Microsoft MSN Money Deluxe
  • Momento
  • ATLUS REAL
  • ATLUS REAL

Chuyển đổi file .MBF

File .MBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *