MBG File

? Cách mở file .MBG? Những phần mềm mở file .MBG và sửa file lỗi. Convert N/A MBG file sang định dạng khác.

.MBG File Extension

   
File name MBG File
File Type 1Microsoft Mailbag
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MBG là file gì?

MBG là Data Files - 1Microsoft Mailbag, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được sử dụng bởi Microsoft Mail, một chương trình mail server, để tổ chức mail; chứa tiêu đề mail mà trỏ đến thư thực tế (.MAI) tập tin; thường nén bằng cách sử dụng tiện ích Nén Mailbag bao gồm với Microsoft Mail.

What is a MBG file?

File used by Microsoft Mail, a mail server program, for organizing mail messages; contains mail headers that point to the actual mail (.MAI) files; often compressed using the Compress Mailbag utility included with Microsoft Mail.

Cách mở .MBG file

Để mở file .MBG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBG do người dùng đóng góp.

  • DVDInfoPro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DVDInfoPro Xtreme
  • DVDInfoPro Elite

Chuyển đổi file .MBG

File .MBG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *