MBK File

? Cách mở file .MBK? Những phần mềm mở file .MBK và sửa file lỗi. Convert N/A MBK file sang định dạng khác.

.MBK File Extension

   
File name MBK File
File Type dBASE IV Multiple Index Backup File
Nhà phát triển dataBased Intelligence
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (13 Bình chọn)

File .MBK là file gì?

MBK là Backup Files - dBASE IV Multiple Index Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi dataBased Intelligence.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi dBase, một chương trình được sử dụng để phát triển các ứng dụng web cơ sở dữ liệu-driven; chứa một bản sao lưu của một tập tin index .MDX và có thể được sử dụng để khôi phục lại các tập tin index nhiều trong trường hợp nó bị hỏng.

What is a MBK file?

Backup file created by dBase, a program used for developing database-driven Web applications; contains a backup of an .MDX index file and can be used for restoring the multiple index file in the event it becomes corrupted.

Cách mở .MBK file

Để mở file .MBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Momento
  • D-Book
  • ModelMaker
  • ModelMaker

Chuyển đổi file .MBK

File .MBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *