MBL File

? Cách mở file .MBL? Những phần mềm mở file .MBL và sửa file lỗi. Convert N/A MBL file sang định dạng khác.

.MBL File Extension

   
File name MBL File
File Type Logger Pro Data File
Nhà phát triển Vernier
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MBL là file gì?

MBL là Data Files - Logger Pro Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vernier.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Logger Pro, một bộ sưu tập dữ liệu và phần mềm phân tích chương trình; có thể bao gồm các thí nghiệm, đồ thị, bảng biểu, và các loại thông tin khác; thường được sử dụng bởi các học sinh và cơ sở giáo dục để thực hiện các thí nghiệm khoa học trong các lớp học trong phòng thí nghiệm.

What is a MBL file?

Data file created by Logger Pro, a data collection and analysis software program; may include experiments, graphs, tables, and other types of information; commonly used by students and educational institutions for conducting scientific experiments in lab classes.

Cách mở .MBL file

Để mở file .MBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBL do người dùng đóng góp.

  • OpenSubtitlesPlayer
  • ALLPlayer
  • ALLPlayer
  • InstallAnywhere
  • YouTube to ALLPlayer
  • ALLSubtitleSearcher
  • ALLSubtitleSearcher

Chuyển đổi file .MBL

File .MBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *