MBM File

? Cách mở file .MBM? Những phần mềm mở file .MBM và sửa file lỗi. Convert Binary MBM file sang định dạng khác.

.MBM File Extension

   
File name MBM File
File Type 1Kerbal Space Program Texture File
Nhà phát triển Squad
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .MBM là file gì?

MBM là Raster Image Files - 1Kerbal Space Program Texture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Squad.

kết cấu mô hình 3D được sử dụng bởi chương trình Kerbal Space (KSP), một chương trình không gian xây dựng trò chơi; tiết kiệm textures tham chiếu bởi các tập tin lưới .MU; được sử dụng để cung cấp sự xuất hiện bề mặt của tàu con thoi không gian và đối tượng không gian khác.

What is a MBM file?

3D model texture used by Kerbal Space Program (KSP), a space program building game; saves textures referenced by the .MU mesh file; used for providing the surface appearance of space shuttles and other space objects.

Cách mở .MBM file

Để mở file .MBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBM do người dùng đóng góp.

  • Imagine
  • MaxBulk Mailer
  • MaxBulk Mailer
  • XnView
  • KMPlayer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MBM

File .MBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *