MBW File

? Cách mở file .MBW? Những phần mềm mở file .MBW và sửa file lỗi. Convert Binary MBW file sang định dạng khác.

.MBW File Extension

   
File name MBW File
File Type MBRWizard Archive
Nhà phát triển Firesage Solutions
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (4 Bình chọn)

File .MBW là file gì?

MBW là Backup Files - MBRWizard Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Firesage Solutions.

Đĩa tập tin được tạo ra bởi MBRWizard, một chương trình sao lưu đĩa; lưu một bản của nội dung đĩa và có thể bao gồm các Master Boot Record (MBR), hồ sơ khởi động, và các lĩnh vực đĩa cụ thể; được sử dụng để sửa chữa dữ liệu đĩa trong trường hợp mất hoặc đĩa tham nhũng.

What is a MBW file?

Disk file created by MBRWizard, a disk backup program; saves a copy of disk contents and may include the Master Boot Record (MBR), boot records, and specific disk sectors; used for repairing disk data in the event of a failure or disk corruption.

Cách mở .MBW file

Để mở file .MBW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBW do người dùng đóng góp.

  • Firesage Solutions MBRWizard
  • Modbus Poll
  • Modbus Poll
  • Media Player Classic
  • MBRWizard Suite

Chuyển đổi file .MBW

File .MBW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *